Easy Watermark Creator Download

Easy Watermark Creator to użyteczne narzędzie do przyłączania znaków wodnych do twojego obrazu.

Zmiany w Easy Watermark Creator

operation Crop image in Batch Wizard !!! Help / Quick Tour !!! revised tutorial bug fixed in operations for images pasted from clipboard