Minos Zip Download

Minos Zip to aplikacja, która umożliwia ochronę hasła zip i plików unzip.