X-Shrink Download

X-Shrink umożliwia kompresowanie Exela, pakowanie i rozpakowywanie formatów .xls.